Tag Archives: โดเบอร์แมน

โดเบอร์แมน

เป็นสุนัขขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ ขนสั้น มีความสวยสง่างามแบบประเภท “สวยสุดๆทุกๆมุมมอง” เป็นสุนัขที่มีการเคลื่อนไหวได้รวดเร็วและมีจิตประสาทสัมผัสที่ไวมาก มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุดเลี้ยงง่ายเหมาะสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนสูง (Cm.) น้ำหนัก (Kg.)
เพศผู้ 68-72 40-45
เพศเมีย 63-68 32-35

มีถิ่นกำเนิดในเมือง APODA ประเทศเยอรมันนี เมื่อ ประมาณปี คศ.1890 และสนัขพันธุ์ นี้ได้ชื่อมาจาก LOUIS DOBERMAN OF APOLDA โดเบอร์แมนเกิดจากการผสมข้าม พันธุ์ของสุนัขพันธุ์ SHORTHAIRED SHEPHERD , ROTTWEILER , BLACK – TAN TERRIER และ GERMAN PINSCHER โดเบอร์แมนเป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย มีนิสัย ร่าเริง ปราดเปรียว กล้าหาญ ฉลาด ซื่อสัตย์ ความจำดี สามารถนำมาฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งเพื่อไว้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี