เยอรมันเชพเพรด

เยอรมันเชพเพรด

เยอรมันเชพเพรด
เยอรมันเชพเพรด

เป็นสุนัขขนาดกลางค่อนข้างใหญ่ ขนค่อนข้างยาว ชอบออกกำลังกาย มีจิตประสาทสัมผัสที่ไวมาก ฉลาดเรียนรู้เร็ว มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และมีความคล่องตัวสูง

ส่วนสูง (Cm.) น้ำหนัก (Kg.)
เพศผู้ 60-65 34-40
เพศเมีย 55-60 26-32

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *